Veiligheid - een totaalaanpak voor een veilig gebouw

Werknemers, klanten en gasten mogen er vanuit gaan dat het gebouw waarin ze werken, winkelen, verblijven of te gast zijn veilig is in alle opzichten.
Revicad helpt haar opdrachtgevers hun gebouwen veilig te maken en te houden. Dat doen we door middel van de volgende diensten:

Advies en bemiddeling brandveiligheid

In het Bouwbesluit zijn diverse voorschriften opgesomd waaraan gebouwen moeten voldoen op het gebied van brandveiligheid. De voorschriften hebben betrekking op de inrichting, indeling, branddetectie, vluchtroutering, brandbestrijding, brandbeperking en brandpreventie. Revicad is goed bekend met die voorschriften en kan haar opdrachtgevers van dienst zijn met adviezen op bouwtechnisch gebied, op het gebied van brandveiligheidsinstallaties, brandbestrijdende middelen en op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV) en bijbehorende cursussen. 

Programma van eisen brandmeldinstallaties (bmi's)

Revicad schrijft voor haar opdrachtgevers programma's van eisen (PvE) voor brandmeldinstallaties. In een PvE beschrijven wij de minimale eisen waaraan de brandmeldinstallatie moet voldoen. Hierbij baseren wij ons op de actuele wet- en regelgeving en op andere normeringen, zoals onder andere beschreven in het Bouwbesluit, de afgegeven bouw- en/of omgevingsvergunning en in de NEN 2535:2009. Het PvE wordt in combinatie met de bouwkundige onderleggers en bouwtekeningen gebruikt bij het aanleggen, testen en in gebruik nemen van de brandmeldinstallatie. 

Ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden

Revicad schrijft voor haar opdrachtgevers ontruimingsplannen en tekent daarbij ontruimingsplattegronden. De brandweer verplicht gebouweigenaren en – gebruikers in bepaalde gevallen om te beschikken over een ontruimingsplan. Als u een gecertificeerde brandmeldinstallatie heeft, is een ontruimingsplan ook verplicht. Wij stellen een ontruimingsplan op dat voldoet aan alle normen en wettelijke eisen, zoals het Bouwbesluit, de aanwijzingen van de brandweer en de NTA-norm 8112. In het plan beschrijven wij welke maatregelen getroffen worden om het gebouw, het terrein of delen ervan te ontruimen bij calamiteiten zoals brand.
Op een ontruimingsplattegrond zien mensen die zich in het pand bevinden in een oogopslag waar zij zich bevinden, welke vluchtwegen er zijn en waar de blusmiddelen zich bevinden. Wij stellen de tekeningen op volgens de NEN-norm 1414:2007 en leveren ze in kleurendruk op A3-formaat, voorzien van kliklijst. U kunt er ook voor kiezen om de plattegrond te laten plotten op een Dibond 3mm kunststofplaat. 

Visualiseren noodverlichting/vluchtwegpictogrammen

We beschikken over de capasiteit om het bereik, effect en de structuur van beveiligingssystemen en vluchtroutes bij calamiteiten in kaart te brengen. Dat geeft onze opdrachtgevers een compleet en hanteerbaar overzicht van hun veiligheidssystemen. Het stelt ze eveneens in staat hiaten te ontdekken en op basis daarvan systemen aan te passen of uit te breiden. 

end faq

 

Hebt u advies nodig op het gebied van (brand)veiligheid of hebt u een ontruimingsplan en ontruimingsplattegrond nodig? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of offerte.

 

Neem contact met ons op     Ga naar Ons werk

veiligheid