Bouwkundige tekendiensten

Bij het opstarten van projecten en processen wil Revicad de tekentechnische basis leggen in de vorm van verschillende bouwkundige onderleggers. Revicad ontzorgt zo haar opdrachtgevers bij bouwkundige en bouwtechnische tekenvraagstukken, revisieprojecten en tekenwerkzaamheden. Revicad kan alle soorten bouwtekeningen verzorgen, zoals: detailtekeningen, doorsnedetekeningen, plattegronden, bouwtechnische en bouwkundige onderleggers, installatietekeningen, gevelaanzichten, werktekeningen, 3D-modellen en –visualisaties. Revicad biedt de volgende bouwkundige tekendiensten:

Reviseren, actualiseren en digitaliseren bouwtekeningen

Met vele installaties, systemen, kabels, leidingen, verdiepingen en ruimtes (en vaak nog productiefaciliteiten) zijn gebouwen complexe systemen die goed in kaart gebracht moeten zijn door middel van technische tekeningen. Het reviseren van bestaande technische tekeningen, het combineren van al die tekeningen tot een bouwtechnische onderlegger en het actueel houden van technische tekeningen en bouwkundige onderleggers zijn onze specialiteiten.

In al die gevallen waarbij opdrachtgevers (plotseling) tegen onvolledige, verouderde of onjuiste bouwtekeningen aanlopen en/of de capaciteit en kennis ontbreken om dat op te lossen, neemt Revicad de zorg voor het reviseren, actualiseren en digitaliseren van technische tekeningen uit handen.

Bij verbouwingen, nieuwbouw en nieuwe installaties tekent Revicad de nieuwe situatie op een dusdanige manier in dat aan alle vereisten van o.a. het Bouwbesluit en andere wetgeving wordt voldaan. Met onze tekendiensten komt u niet voor verrassingen te staan tijdens de verbouwing of nieuwbouw, en bent u optimaal voorbereid op het project en de werkzaamheden.

Als dat nodig is meten we gebouwen, installaties en systemen in, bijvoorbeeld in het geval er geen actuele bouwtekeningen bestaan. Vervolgens tekenen we de verbouwing of aanbouw in de onderliggende bouwtekening(en) in.

Bouwkundige onderleggers

Wij verzorgen bouwkundige onderleggers (blauwdrukken) die als basis of uitgangspunt kunnen dienen voor verbouwingen, de integratie van gebouweninstallaties en –systemen en voor een efficiënt en effectief beheer en onderhoud van het pand. Door middel van een bouwkundige onderlegger brengen we een bestaand pand geheel en gedetailleerd in kaart.

3D-visualisaties

Revicad verzorgt statische en dynamische 3D-visualisaties van gebouwen en installaties. Deze komen in veel gevallen van pas. Bijvoorbeeld bij de presentatie van verbouwings- en renovatieplannen aan geldschieters, bewoners, gasten, gebruikers en werknemers. Met 3D-visualisaties kunnen gebouwen van alle mogelijke kanten belicht en bekeken worden. De gebruikers kunnen de toekomstige situatie op die manier virtueel beleven.
Een 3D-visualisatie kan ook heel praktisch toegepast worden, bijvoorbeeld om een ontruiming bij calamiteiten te simuleren of knelpunten in het gebruik van het gebouw te signaleren.

Aanpak op maat

Elke opdracht is uniek. Wij stemmen onze aanpak volledig af op uw wensen en verwachtingen.

end faq

 

Hebt u bouwkundige tekendiensten nodig? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of offerte.

 

Neem contact met ons op     Ga naar Ons werk

bouwkunde