Revicad - baken van veiligheid

Revicad is een vernieuwende, professionele en doelgerichte onderneming. Wij reviseren, actualiseren en digitaliseren technische tekeningen op het gebied van bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en (brand)veiligheid. Revicad is uw betrouwbare, kundige en vertrouwde partner in tekenwerk!

Missie

Revicad wil een baken zijn voor haar opdrachtgevers. Een baken voor een veilige haven waar ze op elk moment terecht kunnen voor het reviseren, actualiseren en digitaliseren van technische tekeningen.

Visie

Revicad ervaart in de praktijk dat technische tekeningen van gebouwen, installaties en machines niet altijd actueel en digitaal beschikbaar zijn. Accurate en actuele tekeningen vormen de basis voor onder andere (veiligheids)systemen en installaties, en voor toekomstige veranderingen aan gebouwen en installaties. Bovendien worden actuele technische en bouwkundige tekeningen vaak vereist door overheidsinstanties bij verschillende procedures en processen, zoals vergunningaanvragen.

Revicad zorgt dat haar opdrachtgevers beschikken over actuele technische tekeningen en over actuele ontruimingsplattegronden. De technische tekeningen kunnen vervolgens gebruikt worden als blauwdrukken of onderleggers voor diverse processen en taken. Daardoor kunnen medewerkers, cliënten en gasten veilig werken en verblijven in gebouwen. Revicad ontzorgt!

Hoe doen we dat?

Revicad maakt zich deelgenoot van de processen en uitdagingen van haar opdrachtgevers. We onderscheiden ons door ons inlevingsvermogen en werken met de modernste tekensoftware (autoCAD / Revit). Ons kennisniveau is altijd up-to-date door het volgen van relevante cursussen en trainingen.

Voor welke branches?

Revicad werkt voor opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren, zoals de utiliteitsbouw, gezondheidszorg, gebouwentechniek, industrie, voedingsindustrie, energie- en grondstoffenindustrie. In feite kan Revicad diverse soorten tekenopdrachten in alle branches aan.

Actuele technische tekeningen essentieel

Actuele en accurate technische tekeningen zijn belangrijk voor bouw- en renovatieprojecten, voor het efficiënt en effectief gebruik en beheer van een gebouw, en voor allerlei andere processen. Ook voor het maken van sterkteberekeningen, kostprijscalculaties, visualisaties en vergunningaanvragen zijn correcte, accurate en actuele technische tekeningen essentieel.
Onze opdrachtgevers worden vaak plotseling geconfronteerd met onjuiste, niet-accurate, verouderde en onvolledige technische tekeningen. In veel gevallen zijn tekeningen niet digitaal beschikbaar. Of het ontbreekt ze aan kennis of capaciteit. In die gevallen biedt Revicad soelaas.

Neem contact met ons op     Ga naar Ons werk